• Zarząd Mienia m.st. Warszawy
  Jednostka budżetowa

 • Wersja strony dla niedowidzącychKONTRAST
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Tłumacz języka migowego

Deklaracja dostępności Zarządu Mienia m.st. Warszawy

 

Dostępność strony internetowej

Zarząd Mienia m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Mienia m. st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-25

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • Na stronie znajdują się pliki PDF, które są zeskanowanymi obrazami. Materiały te będą sukcesywnie poprawiane i udostępnione na stronie w formie spełniającej wymagania dostępności cyfrowej,

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 • Niektóre treści powstały poza Zarządem Mienia m. st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-29

 • Deklarację zaktualizowano dnia: 2021-06-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Skróty klawiaturowe na stronie www.zmw.waw.pl

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Czajkowski

 • E-mail: a.czajkowski@zmw.waw.pl

 • Telefon: 228368103

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Hanna Jakubowicz - Dyrektor ZMW

 • Adres: Zarząd Mienia m. st. Warszawy
  01-248 Warszawa
  ul. Jana Kazimierza 62,

 • E-mail: sekretariat@zmw.waw.pl

 • Telefon: 228368103

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Mienia m. st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa.

 

Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Karlińskiego w Warszawie.

 

Pieszo

Dojścia piesze są od ulic Jana Kazimierza, Karlińskiego, Sowińskiego i Hubalczyków. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Od strony ulicy Karlińskiego teren nieruchomości jest ogrodzony płotem. Dojście do budynku jest tylko z jednej strony tj. od ulicy Jana Kazimierza. Dojście do budynku posiada przeszkodę w postaci nierównego chodnika.

 

Autobusem

Najbliższej przystanki autobusowe i odległości do budynku:

Jana Kazimierza 02 (kierunek Cmentarz Wolski: 255) znajduje się w odległości ok. 130 m,

Jana Kazimierza 01 (kierunek Rondo Daszyńskiego:255) znajduje się w odległości ok. 250 m;

Fort Wola 01 (kierunek Sowińskiego: 105, 197) znajduje się w odległości ok. 450 m;

Fort Wola 02 (kierunek Połczyńska Parking: 105, 197,) znajduje się w odległości ok. 600 m.

Cmentarz Wolski 06 i 08 (kierunek Fort Wola: 194, 713, 716, 743) znajduje się w odległości ok. 300 m.

 

Tramwajem

Najbliższe przystanki tramwajowe i odległości do budynku:

Cmentarz Wolski 01 (Pętla tramwajowa, kierunek Sowińskiego: 13, 27) znajduje się w odległości ok. 250 m;

Fort Wola 04 (kierunek Połczyńska Parking: 10, 11, 26) znajduje się w odległości ok. 350 m;

Fort Wola 03 (kierunek Sowińskiego:10, 11, 26) znajduje się w odległości ok. 300 m.

 

Samochodem

Wjazd drogą dojazdową od ulicy Jana Kazimierza.

Na parkingu wewnętrznym obok biurowca brak jest wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu są 4 miejsca zarezerwowane dla samochodów służbowych Zarządu Mienia m. st. Warszawy i jeśli zajdzie potrzeba jedno miejsce może być zwolnione na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ulicy Karlińskiego, w odległości około 100 m od wejścia do budynku.

 

Taksówką

Taksówką można dojechać do budynku, bezpośrednio na podjazd przy parkingu wewnętrznym. W okolicy budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 brak jest postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

 

Wejście do budynku i obszar kontroli

Główne, zadaszone wejście do biurowca znajduje się z boku budynku przy parkingu wewnętrznym u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Karlińskiego. Wejście do budynku nie jest oznakowane, przez co jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Do głównego wejścia do budynku można się dostać po schodach na podest-rampę. Przy podeście brak jest platformy lub podnośnika dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek jest 5-cio piętrowy.

 

Komunikacja wewnętrzna

 

Korytarze

Wejścia na korytarze na piętrach są zabezpieczone szklanymi drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi z kontrolę dostępu. Korytarze i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Kancelaria Zarządu Mienia m. st. Warszawy znajduje się na 4 piętrze, do której można dostać się windą lub schodami z holu budynku, znajdującego się obok wejścia do windy. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

 

Schody

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze o płaskim przekroju.

 

Winda

W budynku znajduje się jedna winda osobowa, do której wejście znajduje z holu budynku. W panelu sterowania jak i w tablicy przyzywowej przyciski są w grafice wypukłej. Dodatkowo oznaczenia w brajlu bezpośrednio na przyciskach w panelu sterowania.

 

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych i oznaczeń brajlem w budynku. Brak pochylni i platform dla osób na wózkach.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Pomieszczenia sanitarne

Na każdym piętrze znajdują się dwie ogólnodostępne toalety. Brak w budynku toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 

Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Sala konferencyjna zlokalizowana jest na I piętrze. Brak pętli indukcyjnej w sali konferencyjnej.

 

Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych. Wyjście ewakuacyjne realizowane jest głównym wejściem do budynku. Brak oznaczeń kontrastowych.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 


 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - plik nr 1

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - plik nr 2

O nas

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

 

Deklaracja dostępności

 

Aktualizacja strony: 26.10.2022

 

Siedziba zarządu

 

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa


22 277 03 00

 

 

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Sobota Nieczynne
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.