• Zarząd Mienia m.st. Warszawy
    Jednostka budżetowa

  • Wersja strony dla niedowidzącychKONTRAST
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Tłumacz języka migowego

Postępowania krajowe o zamówienie publiczne

powyżej 130.000 zł

 

 

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu do Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA 4 w Warszawie - numer   9/TP/2022 

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 29.09.2022

 


Informacja o wyniku postępowania

Wykonanie zagospodarowania terenu na potrzeby  noclegowni z ogrzewalnią znajdującej się przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie (dz.nr 14/144, obręb 4-07-02) - numer  8/TP/2022

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 25.08.2022

 


Informacja o wyniku postępowania

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu do Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA 4 w Warszawie - numer 7/TP/2022 

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 13.07.2022

 


Informacja o wyniku postępowania Część I i Część II

Usługi utrzymania porządku i czystości w 2022/2023 r. dla nieruchomości administrowanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy - numer 6/TP/2022

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 23.05.2022

 


Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komunikat

Komunikat

Sprzedaż materiałów pozyskanych w wyniku przeprowadzonych przez kupującego/oferenta prac rozbiórkowych budynków zlokalizowanych przy ul. Kaczorowej 11, na działce 14/18 z obrębu 4-07-02, ul. Kupieckiej, na działce nr 14/144 z obrębu 4-07-02 oznaczony w ewidencji budynków symbolem 146503_8.0702.14/17.2BUD, ul. Płochocińskiej 27B, działka nr 14/25 z obrębu 4-07-02 w dzielnicy Białołęka oraz przy ul. Zaporskiej 5, działka nr 20 z obrębu 1-08-26 oznaczony w ewidencji budynków symbolem 146513_8.0826.20.1_BUD, w dzielnicy Ursynów.

Ogłoszenie

Załączniki - 53.3 MB

Warszawa 22.06.2022

 


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cęść I ul. Smolna 4
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cęść II ul. Jana Kazimierza 62
Informacja o unieważnieniu postępowania w Części III  ul. Sokratesa 15
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cęść IV ul. Ogrodowa 28-30
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cęść V Pasaż Stefana Wiecheckiego - Wiecha 4
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cęść VI ul. Myśliborska 53
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cęść VII ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 11
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cęść VIII Część działki 15-3 z obrębu 1-07-17 (okolice ul. Gwintowej)

Usługi utrzymania porządku i czystości dla nieruchomości Zarządu Mienia m. st. Warszawy - numer 5/TP/2022

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 16.05.2022

 


Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie  robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku noclegowni znajdującej się przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie do przepisów techniczno-budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019. poz. 1065 t.j.), z uwzględnieniem zaleceń Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w oparciu o wskazane uwagi i zalecenia w Stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nr MZ.5564.23080-1.6.5132.2020.KRE z dnia 13.08.2020 r. oraz piśmie pokontrolnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ZNS.722.464.2020.1.IM z dnia 13.08.2020 r. - numer 2/TP/2022

Ogłoszenie o zmianie 01.03.2022

Ogłoszenie o zmianie 17.02.2022

Ogłoszenie

Warszawa 16.02.2022

 


Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

udowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu na potrzeby  noclegowni z ogrzewalnią znajdującej się przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie (dz.nr 14/144, obręb 4-07-02) – numer 1/TP/2022 

Ogłoszenie

Postępowanie
Warszawa 25.01.2022

 


Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ochrona osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Ogłoszenie
Postępowanie
Warszawa 10.12.2021

 


Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi utrzymania porządku i czystości dla nieruchomości Zarządu Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie
Postępowanie
Warszawa 07.12.2021

 


Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komunikat

Sprzedaż materiałów pozyskanych w wyniku przeprowadzonych przez kupującego/oferenta prac rozbiórkowych budynków i budowli - zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Myśliborskiej, działki 4; 5/1; 5/2; 5/3; 6; 7/2; 7/4; 7/6; 33; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 59; 62; 70; 110; 112; 113 obręb 4-06-29 w dzielnicy Białołęka.
Ogłoszenie
Załączniki
Warszawa 06.12.2021

 


 

Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Środkowej 16 w Warszawie, usytuowanego na działce nr ew. 7 z obrębu 4-13-05,  księga wieczysta  nr  WA3M/00461395/2 w dzielnicy Praga 

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 02.11.2021

 


Komunikat - unieważnienie

Dostawa montaż oraz prowadzenie konserwacji i przeglądów markiz na pawilonach handlowych Bazaru Różyckiego przy ul. Targowej w Warszawie

Ogłoszenie

Warszawa 28.09.2021

 


Komunikat - unieważnienie

Dostawa, montaż oraz prowadzenie konserwacji i przeglądów markiz na pawilonach handlowych Bazaru Różyckiego przy ul. Targowej w Warszawie – numer 1/TP/2021
Ogłoszenie
Załączniki
Warszawa 09.07.2021
 


 

 

O nas

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

 

Deklaracja dostępności

 

Aktualizacja strony: 26.10.2022

 

Siedziba zarządu

 

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa


22 277 03 00

 

 

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Sobota Nieczynne
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.